מה אומר קוד ההתנהגות
יועצים צפויים לשמור על סטנדרטים מקצועיים ואתיים בטיפול בלקוחותיהם. זה יכול ללבוש צורה של שמירה על קשרים מרוחקים זרוע, אי התערבות בענייני הפנים והפוליטיקה של ארגוני הלקוח, הרחקת מידע סודי מגורמים מעוניינים המחפשים ידע פנימי ודיווח על כל הפרה בהתנהגות (פיננסית, תפעולית והתנהגותית). ) על ידי ארגון הלקוח לרגולטורים. זהו קוד ההתנהגות שנקבע בדרך כלל לחברות ייעוץ בכל פעם שהם לוקחים על עצמם עבודה מארגוני לקוחות.

המציאות של יחסי יועץ-לקוח
עם זאת, רק לעתים רחוקות עוקבים אחר כך בפועל, כפי שמעידים מספר רב של שערוריות תאגידיות שהופיעו בעשור האחרון לערך, שבהן נמצא כי היועץ מסייע ואף מסייע לעוולה שבוצעה על ידי הלקוח. למשל, שערוריית אנרון באה לידי ביטוי מכיוון שחברת הייעוץ הייתה בשיתוף פעולה עם הלקוח בבישול הספרים. ואכן, במקרה זה, נמצא כי שותפיה של חברת הייעוץ חרגו משיתוף פעולה ואכן היו אחד האשמים.

כמה דוגמאות מעולם העסקים
בדומה, גם שערוריית סתיאם בהודו התגלתה כמקרה שבו היועצים (או חלקם) ידעו על המתרחש בחברה והפרו את קוד ההתנהגות ואף היבטים משפטיים מאחר שלא דיווחו. הנושא לרגולטורים. עם זאת, החסד המציל במקרה זה היה שכאשר העוולה הפכה להיות גדולה מדי וחמה מכדי לטפל בה, הייתה זו חברת הייעוץ החדשה שנלחצה למטרה אחרת ששרקה את ההונאה.

על היועצים ללכת על קו דק בין התחייבויות מקצועיות ואישיות
דוגמאות אלו מצביעות על כך שעל היועצים ללכת על קו דק בין מילוי התחייבויות מקצועיות לבין דיווח על התנהגות לא אתית. מכיוון שהלקוח הוא זה שמשלם להם, פעמים רבות היועצים נרתעים מלדווח על עבירות לרגולטורים. יתרה מכך, בהתחשב באופי התחרותי ביותר של השוק שבו יש כמה חברות ייעוץ שמתחרות על אותו לקוח, שיחות על כסף ומכאן, לעתים קרובות נמצא שיועצים הולכים יחד עם הלקוח. אין תשובות קלות כאשר בוחנים את כל ההיבטים ואכן יועץ אמיץ ומצפוני יהיה המלשין.

כמה פתרונות שהוצעו
עם זאת, ישנם כמה פתרונות שצצו בשנים האחרונות לגבי דרך הפעולה שיש לנקוט בחברות הייעוץ. לדוגמה, לאחר שערוריית אנרון, ה-SEC (רשות ניירות ערך) ורגולטורים אחרים הבטיחו שכללים חדשים המפרידים בין ייעוץ ובנקאות להשקעות, כך שאותה חברת ייעוץ שגם מייעצת ללקוח בעניינים פיננסיים תהיה כעת שתי חברות שונות. אמנם זה נועד לצמצם את ניגוד העניינים מכיוון שחשבו שכאשר יועצים ובנקאי השקעות מייצגים שתי חברות, הם יהיו אוטומטית בעמדה לקרוץ לעוון, אך ניתן להתווכח עד כמה החוק הזה הצליח בהתחשב במשבר הכלכלי העולמי משנת 2008 שבה התגלו כמה מקרים של עבירות עבירות.

ניגוד עניינים הוא לב הבעיה
כמובן, כפי שכמה מומחים ציינו, הבעיה האמיתית כאן היא של ניגוד עניינים. כמה רחוק יועץ ילך בדיווח על התנהגות לא אתית לרגולטורים המצופה ממנו או ממנה כאשר מקרה כזה כולל את אותם לקוחות שנותנים להם עסקים. יתרה מכך, העובדה שיועצים רבים מעורבים לעתים קרובות בפוליטיקה הפנימית של הלקוח, שבה הם לוקחים צד בקרבות תאגידים וחדרי ישיבות. זה מצביע על האופי הקשה של הבעיה של קשרי לקוחות יועצים, שבה הפיתוי להשתמש במידע סודי ופנימי לטובת האדם מונע על ידי חמדנות וכוח.

סיכום
לבסוף, מעל הכל, שמירה על קשרי לקוחות יועצים נורמטיביים תלויה במבנים המוסדיים, בתמריצים להתנהגות טובה וכן בתמריצים לסיכון מוסרי, בתפקידם של הרגולטורים ובמידת הקפדה על אוכפת החוק, ובפרטים עצמם בהתחשב בכך. הם אלה שמרוויחים או מפסידים כאשר השערורייה פורצת. מדובר גם בטבע האדם שכן קשה לעמוד בפיתויים של כסף וכוח ויחד עם זאת להיות נאמן לחובות המקצועיות ולשמירה על קוד ההתנהגות.